Overzicht relaties

Bureau Beheer Landbouwgronden (LV, LNV, EZ)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie Beheer Landbouwgronden
Stichting tot het beheren van Landbouwgronden
Stichting Beheer Landbouwgronden
Andere namen
BBL
SBL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Functies en activiteiten

Bureau Beheer Landbouwgronden was belast met de verwerving in opdracht van EZ en andere overheden van onroerend goed dat wordt doorgeleverd aan overheids- en andere organisaties die daarmee overheidsdoelen in het landelijk gebied realiseren met betrekking tot de thema’s natuur, landbouw, recreatie, landschap, water en milieu.

Structuur

Als opvolger van de Stichting Landelijke Bezettingschaden, die was belast met de afwikkeling van de bezettingsschade, wordt in 1946 de Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden opgericht (SBL). Deze is bevoegd om 'landelijke eigendommen' te verwerven, deze tijdelijk te beheren, te vervreemden en de daarmee in verband staande financiële handelingen te plegen.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Agrarisch Grondverkeer is per 1 januari 1983 de SBL opgeheven en vervangen door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Het stichtingsbestuur maakte plaats voor de Commissie Beheer Landbouwgronden. Het takenpakket van het BBL heeft zich ontwikkeld van een typisch op de landbouwsector gericht orgaan van het ministerie van Landbouw tot een interdepartementaal aankooporgaan van de rijksoverheid.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1946 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bfd51d59-5269-40b5-80e3-7826b7c579b9
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1959