Overzicht relaties

Bureau Beroepen, Geschillen en Juridische Zaken (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Stafbureau Beroepen, Geschillen en Juridische Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:

-De uit de Algemene Bijstandswet en de groepsregelingen voortvloeiende administratieve beroepen en geschillen vat bestuur; het behandelen van c.q. adviseren over de bijzondere juridische aspecten van het bijstandsbeleid;

-De juridische werkzaamheden voortvloeiende uit de Rompwet Instellingen van weldadigheid.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a0e788a1-ecd7-4bc5-af71-d4aa3b14975e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976