Overzicht relaties

Bureau Interdepartementale Personeelsprojecten

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Interdepartementale Personeelsprojecten
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:

-De centrale begeleiding van interdepartementale personeelsprojecten in de burgerlijke rijksdienst, welke een gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak van verschillende onderdelen van het loopbaanbeleid, zoals werving, selectie, opleiding, mutatie- en promotiebeleid inhielden;

-Het onderzoek naar de mogelijkheid voor het tot stand brengen van interdepartementale personeelsprojecten en het bevorderen van totstandkoming daarvan;

-Het bevorderen van de instelling voor het begeleiden van c.q. de coördinatie van de samenwerkingsorganen ten behoeve van interdepartementale personeelsprojecten en het bevorderen van de coördinatie met gelijksoortige departementale activiteiten;

-De afdeling was mede belast met het coördineren en organiseren van cursussen t.b.v. personeelsfunctionarissen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1971 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ccdbf1e0-0d5a-4116-aaf2-311bbd0e738b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1971, 1976