Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofdafdeling Programmering en Statistische Documentatie
Afdeling Programmering en Statische Documentatie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:

-Het verzamelen, bewerken en analyseren van het statistische materiaal van binnenlandse en buitenlandse aard betreffende de verwachtingen en de ontwikkeling van de produktie, consumptie, in- en uitvoer, voorraden en prijzen van agrarische produkten en voedselvoorzieningsprodukten;

-Het verzorgen van het statistische materiaal ten behoeve van internationale organisaties en buitenlandse instanties, alsméde ten gebruike bij internationale besprekingen, mede ten behoeve van andere directies van het ministerie.[1]

Structuur

Onder het bureau ressorteerden:

-Bureau Plancommissie voor de dienst van de PVC [1956 - 1958];

-Afdeling Aangelegenheden betreffende internationale organisaties [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Agrarische vertegenwoordiging in het buitenland (LVV, LV) 1961 tot 1965
Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9e3da162-006a-4cda-8e91-9f9d95b54813
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966

[2] Ibidem