Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BSG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
2004
Functies en activiteiten

Belast zijn met ondersteunende taken ten behoeve van de departementleiding op de volgende terreinen:

Assisteren van de politieke en ambtelijke leiding bij de voorbereiding, vorming en uitvoering van het in- en externe beleid.

Bewaken van beleidsvoorbereidingsprocessen en procedures op het gebied van voortgang en doelmatigheid.

Adviseren over ministerraad-zaken en algemene politieke ontwikkelingen.

Coördineren van de behandeling van parlementaire zaken en zaken de ombudsman betreffende.

Coördineren van de internationale betrekkingen (exclusief EU).

Coördineren van het algemene beveiligingsbeleid.

Behandelen van koninklijke onderscheidingen.

Voeren van diverse secretariaten.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2004
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1961 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8293b2df-e549-465d-aaf6-77cff6d09ae5
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976