Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centraal Antecedenten Bureau
Andere namen
CAB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1988
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het op aanvraag van daartoe gerechtigde instanties, instellen van onderzoeken naar de justitiële antecedenten van gegadigden voor een functie in de rijksdienst. </p>

Structuur

<p>Tot 1977 onderdeel van de Rijks Psychologische Dienst. Na kamervragen over de mogelijk conflicterende combinatie van de psychologische adviesrol met het natrekken van antecedenten is besloten om het CAB rechtstreeks onder het DG-overheidspersoneel te laten vallen.</p><p>Per 1 januari 1988 opgeheven. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1978 tot 1986
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986 tot 1988
RPD Advies (BZK) 1975 tot 1977
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c3a44ead-11f6-437b-966f-cbde5b6dd8df