Overzicht relaties

Centraal Bureau Spreiding Rijksdienst (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1967
Einddatum
1984
Functies en activiteiten

De taak van het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten was:

Bevordering van de spreiding van de Rijksdienst overeenkomstig de beleidslijnen van de regering.

Beleidsvoorbereiding en coördinatie, opdat plannen ten aanzien van spreiding ter beslissing kunnen worden voorgelegd aan de ministerraad.

In samenwerking met departementen en diensten, behartiging van de belangen van het betrokken personeel, met name ten aanzien van de huisvesting.

In samenhang met de onder C genoemde taak, de behartiging in algemene zin van het vraagstuk van de niet-ambtelijke huisvesting van rijksambtenaren.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1971 tot 1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/668f3181-411c-49de-82a3-1dcf16a4299e
Bronnen

Staatsalmanak 1971, 1976