Overzicht relaties

Centrale Cultuurtechnische Commissie (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De Commissie had taken omtrent:

-Algemene leiding in ruilverkavelingszaken opgedragen conform de Ruilverkavelingswet 1954;

-Verder diende zij de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening desgevraagd of eigener beweging van advies omtrent de ontwatering van de bodem in het belang van de landbouw, maatregelen in het belang van woeste gronden;

-Andere landbouwaangelegenheden van cultuurtechnische aard.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3569120e-4d98-474b-9318-dfcfa22d988e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956