Overzicht relaties

Centrale Grondkamer (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De Centrale Grondkamer was een beroepsinstantie, welke kennis nam van de beslissingen van de grondkamers waarvan het Pachtbesluit hoger beroep uitdrukkelijk toeliet.

De Grondkamers waren belast met de beoordeling, goedkeuring, wijziging of nietigverklaring van pachtovereenkomsten.

Voorts hadden de Kamers tot taak goede pachttoestanden te bevorderen, met name door het geven van adviezen.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7f1a978b-9c07-4721-ac08-1978eae68184
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959