Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Cluster IV-beleid
Andere namen
IVB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het opstellen en actualiseren van IV-brede kaders en beleid en ondersteunen bij de implementatie daarvan. Deze kaders vormen de speelruimte waarbinnen de individuele bedrijfsonderdelen van de IV-keten opereren.</p><p>Het controleren of binnen de kaders wordt geopereerd, inclusief meting, analyse en toetsing.</p><p>Het ondersteunen van de verschillende bedrijfsonderdelen bij het uitvoeren van de in het Kaderdocument beschreven processen. </p>

Structuur

De werkzaamheden van het cluster behoren primair tot het aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van de Chief Information Officer.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Team IV-Beleid (Financiën) 2012
Team ICT-Regie en Architectuur (Financiën) 2012
Team Innovatie en Ontwikkeling (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/102f4926-a64c-4681-9ed3-04eb712bd5d5