Overzicht relaties

Commissie Integraal Waterbeheer (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CIW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ingesteld bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 februari 1995, herzien bij besluit van 28 november 2001 van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.- Voeren van overleg met het oog op de coördinatie en afstemming van de uitvoering van het integraal waterbeheer door de bij het waterbeheer betrokken overheden.- Afstemmen van beleidsvoornemens op het terrein van het integraal waterbeheer.- Uit eigen beweging adviseren omtrent de uitvoering van het integraal waterbeleid, waaronder WB 21- Het verrichten van onderzoek en studie van aspecten van het integraal waterbeheer.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1995 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7a2c29a9-9704-47eb-be6a-f90e0bf61139