Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CTB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Taak van deze beoordelingscommissie was het adviseren van de minister omtrent de toelating van bestrijdingsmiddelen dan wel tot intrekking van een toelating. De commissie werd bijgestaan door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en het Laboratorium voor Insecticidenonderzoek. </p>

Structuur

<p>Voorloper van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen was de commissie toelating bestrijdingsmiddelen (1985---1992). Deze commissie werd ingesteld bij de Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen, van 28 november 1980 (Stcrt. 243) en eind 1992 opgeheven en vervangen door het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. De Commissie voor Fytofarmacie was de voorganger van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie voor Fytofarmacie (LNV) 1985
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (LNV, EZ) 1993
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1985 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/32ef2fbf-d4d3-4a31-88ee-cbd2aa33e25f