Overzicht relaties

Commissie van Advies arbeids- en rusttijden zeescheepvaart (...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1973
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de Minister van Verkeer en Waterstaat</p><p>Inzake een aangevraagde ontheffing van de wettelijke voorschriften.</p><p>op diens verzoek of uit eigener beweging, in alle aangelegenheden betrekking hebbende op de uitvoering van het bij of krachtens de Wet arbeids- en rusttijden zeescheepvaart bepaalde.</p><p></p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c1447d7d-ecf0-43aa-98da-8321c55ea193