Overzicht relaties

Commissie van Advies voor het Grond- en Pachtprijspeil (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1958
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Deze commissie is vooral ingesteld om de regering te adviseren omtrent de bij AMvB vast te stellen pachtnormen, alsmede de verkoopnormen van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden.</p><p>De functie van de commissie was echter ook om ‘de ontwikkeling van het niveau der grond- en pachtprijzen nauwlettend te volgen, eventueel ongewenste ontwikkelingen zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en zich moeten beraden over voorstellen, die er toe strekken de ontwikkeling in juiste banen te leiden.’ Bovendien zou zij van nut zijn ‘bij de coördinatie van het beleid dat de grondkamers en de Centrale Grondkamer op het stuk der grond- en pachtprijzen binnen het kader van de algemene voorschriften in de toekomst zullen moeten voeren.’ </p><p>De commissie kon de minister ook uit eigener beweging van advies dienen.</p>

Structuur

<p>De betekenis van de commissie is de laatste jaren vergroot omdat zij in het informele adviseringstraject (bij de voorbereiding van het beleid) ook een rol is gaan spelen. </p><p>In 1997 is deze commissie opgeven doordat de artikelen in de wet waarop deze commissie gebaseerd was, werden veranderd en daarmee de grondslag van het bestaan van deze commissie is verdwenen.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Pachtbeleid (LNV) 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/005050a2-d82d-45db-97d0-592f18e087e7