Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie voor de Opvoeding tot de Natuurbeschermingsgedachte
Andere namen
CNBE
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het doel van de Commissie is het scheppen van mogelijkheden voor de bevolking om actief deel te nemen aan de vormgeving en de inrichting van de omgeving waarin zij woont, werkt en zich ontspant. De CBNE adviseert zowel overheids- als particuliere instellingen op het terrein van het natuur- en landschapsbeheer.</p>

Structuur

<p>De Commissie voor de Opvoeding tot de Natuurbeschermingseducatie (CBNE) werd op 1 december 1951 op verzoek van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature en Natural Resources) door de minister van OKW ingesteld.</p><p>Sinds 1972 is de commissie bekend onder de naam Commissie voor Natuurbeschermingseducatie; in 1991 werd deze een onderdeel van de Natuurbeschermingsraad.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1982 tot 1991
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/15803932-c86a-4f17-81da-ac949292b638