Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Afdeling Defensievoorbereiding
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1986
Functies en activiteiten

Het geven van leiding aan, alsmede het coördineren en controleren van alle defensievoorbereidingsaangelegenheden -met uitzondering van die voortvloeiende uit de wet van 23 juni 1952, houdende bescherming van waterstaatwerken in oorlogstijd - zulks met inachtneming van de uitvoerende taken ten deze van de afzonderlijke directoraten-generaal. Belast met de uitvoering van de verdedigingsvoorbereiding in de scheepvaartsector.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 1986
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1966 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6ca8a2a1-76a1-49b8-9753-bc5c7cb7b6bf
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976