Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verzorgen van de informatie ter onderbouwing van de besluitvorming op het gebied van het integrale waterbeleid aangaande de zoute en brakke wateren van Nederland.</p><p>Daartoe leveren van technisch- wetnschappelijke bijdragen met betrekking tot de mogelijkheden, wenselijkeden en randvoorwaarden voor het door de Rijkswaterstaat in deze te voeren beleid. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksinstituut voor Kust en Zee (VenW) 1993
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1985 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b76f2352-17bf-4e20-a42e-141dc64b28e1