Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2011
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De landelijke Dienst Infrastructuur (DI) is specialist op het gebied van bouwtechnologie, inkoop en projectmanagement. Samen met andere landelijke en regionale diensten en marktpartijen werkt DI aan een goede en veilige infrastructuur. De nadruk ligt op kennisontwikkeling, kennisborging en sturing op grote projecten.</p>

Structuur

<p>Als gevolg van een reorganisatie zijn per 1 april 2013 binnen Rijkswaterstaat nieuwe dienstonderdelen ontstaan. De Dienst Infrastructuur is opgegaan in het nieuwe dienstonderdeel: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.</p><p></p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Projectdirectie De Maaswerken (VenW) 2010
Bouwdienst Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 2011
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 2011 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c443d2ea-6b21-47ad-a7d1-d41ea770474c