Identiteit
Andere namen
DVS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007-10-01
Einddatum
2013
Functies en activiteiten

De DVS heeft tot taak:

a. te werken aan het hoofdsysteem van wege en waterwegen van Nederland, zodat het verkeer over wegen en waterwegen vlot en veilig is;

b. te werken aan het beheer van de wegen en waterwegen, zodat het efficiënt en effectief is, één en ader door middel va de inzet van kennis en expertise.

Mandaten/Gezagsbronnen

Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat houdende instelling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS van 25 oktober 2007, nr. SDG C&T 2007/1710/56748, Stcrt. 2007-234

Structuur

De DVS bestaat uit:

a. de hoofdingenieur-directeur;

b. de directeuren;

c. de afdelingshoofden.

Bij de reorganisatie van april 2013 werd de dienst samengevoegd met de Waterdienst en omgebouwd tot de kaderstellende dienst voor de Rijkswaterstaat, genaamd RWS Water, Verkeer en Leefomgeving.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Verkeerskunde (VenW) 1994
Dienst Verkeersongevallenregistratie (VenW) 1994
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (VenW) 2007-10-01
Adviesdienst Verkeer en Vervoer 2007-09-30
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (IenM) 2013
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1994 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e1fce6ad-1e3b-47b4-968e-b9beac0ce952
Bronnen

Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat houdende instelling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS van 25 oktober 2007, nr. SDG C&T 2007/1710/56748, Stcrt. 2007-234