Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DVK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bevorderen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid in relatie tot het (spoor-) weg- en waterverkeer door het op basis van hoogwaardige deskundigheid en van onderzoek uitbrengen van integrale adviezen en het leveren van informatie</p><p>aan het ministerie / ministeries, andere overheden en belangenorganisaties in het algemeen en de Rijkswaterstaat als beheerder van de infrastructuur in het bijzonder. </p><p>op het gebied van strategische en integrale planvorming, vormgeving, verkeersbeheersing en verkeersveiligheid met betrekking tot de factoren mens, voertuig en (water)weg. </p><p></p>

Structuur

<p>In 1993 zal in het kader van Integraal Verkeers- en Vervoersbeleid de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) worden opgericht. Hierin zullen opgaan de huidige dienst (inclusief VOR), en een deel van de hoofdafdeling Milieu van de dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW-MI). </p><p>Het oprichten van de AVV zal ingrijpende gevolgen hebben voor de hier weergegeven organisatiestructuur.</p><p>Onder de Dienst Verkeerskunde ressorteert als werkmaatschappij de Dienst Verkeesongevallenregistratie (VOR).</p><p>De Dienst Verkeer en Scheepvaart is de recentere benaming van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) - de AVV is als alternatieve naam opgenomen.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Verkeer en Scheepvaart (VenW, IenM) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1971 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f936ec69-c3fc-4691-843d-1dee48345efd