Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Andere namen
DWW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
2007-09-30
Functies en activiteiten

Verlenen van technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan de Rijkswaterstaat op het gebied van ontwerp, voorbereiding, uitvoering, instandhouding en materieel beheer van wegen en waterbouwkundige werken, met integrale behandeing van aspecten op het gebied van materiaaltechnologie, bedrijfseconmie en het terrestrische milieu.

Structuur

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (DWW) is een adviesdienst voor techniek en milieu voor de weg- en waterbouw, die onderzoekt, adviseert en kennis overdraagt in de constructieve weg- en waterbouw, de natuur- en milieutechniek van fysieke infrastructuur, waterkeringen en watersystemen en de grondstoffenvoorziening voor de bouw, inclusief de milieuaspecten.DWW is de taakopvolger van het Rijkswegenbouwlaboratorium, dat heeft bestaan van 1927 - 1981. Na 1981 ging het laboratorium eerst verder onder de naam Wegbouwkundige Dienst, die de milieu- en onderzoekstaken van de inmiddels opgeheven Directie Wegen erbij kreeg. Bij een nieuwe reorganisatie in 1985 werden twee nieuwe hoofdafdelingen toegevoegd: Waterbouw en Milieu en werd de naam DWW. Sinds 1995 bestaat de structuur van de Dienst uit twee hoofdafdelingen A (Water) en I (Infrastructuur).

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Wegbouwkundige Dienst (VenW) 1985
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Verkeer en Scheepvaart (VenW, IenM) 2007-10-01
Waterdienst (VenW, IenM) 2007-10-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1985 tot 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/18064bb0-2e1a-4d06-9239-9ca2dd0ef9c2
Bronnen

Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat houdende instelling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS van 25 oktober 2007, nr. SDG C&T 2007/1710/56748, Stcrt. 2007-234