Overzicht relaties

Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Aangelegenheden betreffende de agrarische ontwikkelingssamenwerking;

-De aangelegenheden betreffende de agrarische technische en financieel-economische hulpverlening;

-De aangelegenheden betreffende de voedselhulp.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fb47e028-8e96-4ef3-a620-80819b19fa2e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1976