Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Akker- en Weidebouw
Afdeling Akker- en Weidebouw
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Voorlichting en onderzoek op het gebied van de akker- en de weidebouw, met inbegrip van het bedrijfseconomisch aspect en de produktie-omstandigheden en met inachtneming van het bedrijf als geheel;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende streekverbeteringen, het kleine-boerenbedrijf, het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, voorzover het aanvragen om borgstellingen van landbouwbedrijven en loonwerkers in de landbouw betrof.

-Bemoeiingen met keurings- en kwekersaangelegenheden;

-Bevordering van onderzoek op het gebied van de akker- en de weidebouw en bemoeiingen met instellingen van onderzoek en proefstations, die op dat gebied werkzaam waren.[1]

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Het Rijksproefstation voor Zaadcontrole en het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen;

-Afdeling Onderzoek [1959];

-Afdeling Voorlichting [1959];

-Afdeling Landbouweconomisch Onderzoek [1959];

-Afdeling Gewassen [1959];

-Afdeling Algemene Zaken [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1965
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/715874c5-ecb2-4a50-be6e-40a21d3c06cd
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971

[2] Ibidem