Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Algemeen Beheer
Afdeling Algemeen Beheer
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Het algemene personeelsbeleid (selectie, beoordeling, instructie) en personeelsbeheer, tevens ten aanzien van de gesubsidieerde stichtingen en instellingen, alsmede de hieruit voortvloeiende administratie en documentatie;

-Behandeling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel in dienst van het Voedselvoorziening Importbureau;

-Behandeling van twistgedingen terzake van de door deze directie behandelde personeelsaangelegenheden, van aangelegenheden betreffende de interne organisatie en administratie, voor zoveel niet liggende op het terrein van het Bureau voor Organisatie en Efficiency en op dat van de Directie Financiële Zaken;

-Huisvestingsaangelegenheden van het departement, alsmede het behandelen van aangelegenheden inzake nieuw-, aan-, en verbouw, aankoop van bouwgronden en opstallen;

-De huishoudelijke dienst, waaronder begrepen de meubilering en stoffering van het ministerie, de daaronder ressorterende diensten en instellingen en op hun verzoek de bijzondere scholen, zulks in overleg met de betrokken directies en (hoofd)afdelingen, alsmede het beheer over de werkplaats te ’s-Gravenhage;

-Alle aangelegenheden betreffende het vervoer, alsmede de aanschaffing en het onderhoud van motorvoertuigen en werktuigen en het beheer van de garage;

-Sociale aangelegenheden en de particuliere huisvesting van de ambtenaren.[1]

 

Structuur

Onder deze directie ressorteerden;

-De afdeling Post- en Archiefzaken;

-Onderafdeling 2: Bureau Personeel [Hoofd-] Bedrijfschappen [1951 – 1956];

-Bureau Personeelschef [1951 – 1955];

-Onderafdeling 1: Personeelszaken/Afdeling 1 Personeelszaken [1951 - 1959];

-Afdeling 2: Bureau Bijzondere Arbeidsvoorwaarden [1959];

-Onderafdeling 3: Personenvervoer/Afdeling 3 Vervoer [1951 - 1959];

-Onderafdeling 4: Centrale Huishoudelijke Dienst/Afdeling 4 Centrale Huishoudelijke Dienst [1951 - 1959];

-Onderafdeling 5: Post- en Archiefzaken/Afdeling Post- en Archiefzaken [1951 - 1959];

-Bureau Sociale Aangelegenheden [1951 - 1959];

-Bureau Bedrijfszelfbescherming [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/041db149-5233-4a51-9117-db8ceda5f03d
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Ibidem