Identiteit
Parallelle namen
Andere namen
AIB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Coördineren van het industriebeleid en ontwikkelen, presenteren en implementeren van een beleidsconceptie op langere termijn.</p><p>Coördineren en beheren en administratieve organisatie van de DGI&amp;R- begroting.</p><p>Vormgeven van internationale aspecten van het industriebeleid en deelnemen aan het internationale overleg terzake.</p><p>Ontwikkelen, presenteren en uitvoeren van het technologiebeleid voor de industriële sector zowel in nationaal als in internationaal verband.</p><p>Informatiseren, automatiseren, secretariaatwerkzaamheden en parlementaire coördinatie ten behoeve van het directoraat-generaal.</p><p>Voeren van het secretariaat van de Interdepartementale Commissie inzake het Economisch Structuurbeleid (ICES). </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Industriële Structuur en Bedrijfsaangelegenheden (EZ) 1984
Directie Industriële Research en Structuur (EZ) 1988
Stafdirectie DGI (EZ) 1988
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemene Beleidscoördinatie (EZ) 1992
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Industrie (EZ) 1975 tot 1985
Directoraat-Generaal voor Industrie en Regionaal Gebied (EZ) 1986 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3dfe92e6-76b5-4289-a8a0-da442b1c3e1b