Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1979
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het verlenen van bijstand aan de directeur-generaal DGBEL, het beleid inzake de uitvoering van de wetgeving en internationale regelingen betreffende het fiscale strafrecht, de zekerheidstellingen op het terrein van de heffingen bij invoer en van accijnzen, de geheimhouding in fiscale zaken en het verlenen van bijstand in Fiscale zaken - behalve bij de invordering - aan andere staten. Het geven van adviezen van algemene juridische aard en de behandeling van civiele procedures. , een en ander betreffende de uitvoering van de aan de rijksbelastingdienst opgedragen taken. De behandeling van zaken welke niet aan een andere uitvoerende directie of afdeling zijn opgedragen.Verantwoordelijk voor coordinatie en aansturing van afdelingen: Bureau Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemene Fiscale Zaken (Financiën) 1979
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1961 tot 1979
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b76feae0-f1ad-46f2-b666-1682090d8ae4