Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Algemene Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Aangelegenheden van organisatorische, personele financiële en algemene aard;

-De zaken van aankopen van gronden en opstallen, nieuw- en verbouw, ten dienste van het ministerie en de hieronder ressorterenden diensten, instellingen en stichtingen;

-De aangelegheden betreffende organisatie van en toezicht op 3 Voedselvoorziening in- en verkoopbureau (V.I.B.) aangelegenheden betreffende de economische vededigingsvoorbereiding;

-De coördinatie van aangelegenheden betreffende de radio-actieve besmetting in voedselketen;

-De aangelegenheden betreffende voedingsvoorlichting en de behartiging van de consumentenaangelegenheden;

-De aangelegenheden op statistisch gebied, mede ten behoeve van internationale organisaties, buitenlandse instanties en internationale besprekingen.[1]

Structuur

Onder deze directie ressorteerden secretariaten voor de aangelegenheden betreffende E.E.G., de OESO, de Benelux, de Codex Alimenta en de Raad van Europa.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1971 tot 1976
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1970
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/04e9b788-11d4-447b-b4df-60148b74e2d7
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Ibidem