Overzicht relaties

Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ABG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

de directie ABG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid voor specifieke groepen. De directie draagt meer specifiek zorg voor het instrumentarium van gesubsidieerde arbeid en het beleid rond arbeidsinpassing van arbeidsgehandicapten. Zij verzorgt het opdrachtgeverschap voor het Agenstschap SZW, de contacten met de Europese Commissie voor de afwikkeling van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds en de ondersteuning van de Taskforce Ouderen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/84d6f46e-0807-4325-b6b8-b8b7a5d15514