Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DBA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1984
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Coördinatie van vraagstukken: <p>van economische en sociale aard aangaande de productie van land- en tuinbouw;</p><p>die betrekking hebben op de bedrijfsstructuur in de land- en tuinbouw (zowel nationaal als in het kader van de EEG);</p><p>Aangelegenheden betreffende:</p><p>de arbeidsmarkt in de land in de land- en tuinbouw;</p><p>het inkomensbeleid in de land- en tuinbouw;</p><p>het te voeren voorlichtingsbeleid, de uitvoering van de voorlichting en de coördinatie daarvan;</p>Financieringsaangelegenheden en de uitvoering van de regelingen m.b.t. de bedrijfsontwikkeling, voor zover deze aan de directie zijn opgedragen.Het financieel-, materieel- en personeelsbeheer t.b.v. de Directie Akkerbouw en Tuinbouw en de Directie Veehouderij en Zuivel.

Structuur

<p>Tussen 1946 en 1976 kende het Ministerie steeds een aparte afdeling of directie voor agrarische handel en nijverheid. Om de belangen van deze bedrijfstak in nauwere samenhang met de primaire landbouwproductie te kunnen behartigen, werden in 1971 de directies Agrarische Handel en Nijverheid (AHN) en Bedrijfsontwikkeling samengevoegd in de directie Agrarische Productie, Verwerking en Afzet (APVA). In 1976 werd de agrarische handel en industrie weer afgezonderd van de primaire productie, dit keer onder toevoeging van de exportbevorderende activiteiten. Zo ontstond de directie Verwerking en Afzet van Agrarische Producten (VAAP) en de directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden.</p><p>De Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden is in 1984 opgeheven waarbij de taken zijn verdeeld over de andere beleidsdirecties. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet (LV, LNV) 1976
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1976 tot 1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/887e19b2-21ca-4548-b5f7-6f8f211207d9