Identiteit
Andere namen
BBKB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Financieel-economische advisering dienstverlening en politieke leiding</p><p>Advisering over uitvoeringsaspecten voorgenomen wetgeving</p><p>Voorbereiding beleid klantbehandeling (inclusief informatiserings -en beveiligingsbeleid)</p><p>concernplanning en -control</p><p>Uitvoeringstoets ingediende wetgeving</p><p>Programma Bedrijfsvoering (aangestuurd door directeur BBKB, maar formatief behorende tot de projectorganisatie Belastingdienst)</p><p>Specifieke productontwerpen klantbehandeling</p><p>BI-voorziening ten behoeve van concernplanning en -control </p>

Structuur

In 2002 opgegaan in Team Bedrijfsvoering (met vrijwel gelijke taakomschrijving)

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9462c79f-5417-4f02-83a3-e192b9be3c8e