Overzicht relaties

Directie Begrotingszaken (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Per 1 januari 2011 is het takenpakket van de directie Begrotingszaken:</p><p>adviseert over het begrotingsbeleid en over de uitvoering van de begroting;</p><p>adviseert over de beleidsontwikkeling van de financiële functie en de auditfunctie;</p><p>adviseert over interne en externe verzelfstandigingen;</p><p>adviseert over de beleidsontwikkeling inzake het financiële beheer van en de verantwoording over Europese middelen;</p><p>adviseert over de regelgeving voor de financiële functie en de auditfunctie;</p><p>coördineert de totstandkoming van de Miljoenennota, het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de Nationale Verklaring inzake Europese middelen;</p><p>is belast met de centrale financiële administratie van 's-Rijks schatkist;</p><p>verzorgt opleidingen ten behoeve van de financiële functie, de auditfunctie en de bedrijfsvoering.</p>

Structuur

<p>De directie Begrotingszaken is vanaf 1 januari 2011 onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:</p><p>de afdeling Begrotingsbeheer (BBH)</p><p>de afdeling Begrotingsbeleid (BBL)</p><p>de afdeling Besturing, Bekostiging en beheer Europese Middelen (BBE)</p><p>de afdeling Rijkshoofdboekhouding (RHB)</p><p>de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB).</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1951
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksacademie voor Financiën en Economie en Bedrijfsvoering (Financiën) 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c3f6963f-8c37-471e-9a21-8c0c626726c1
Bronnen

Stcrt. 2012-4551