Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Communicatie, Informatie en Participatie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

De directie Communicatie en haar onderdelen hebben de volgende taken:

het opzetten en implementeren van een langjarige communicatiestrategie die dient als strategisch kader voor de beleidscommunicatie van het ministerie;

het vanuit een strategisch kader sturen op integratie van beleidscommunicatie en uitvoeringscommunicatie, inclusief het adviseren over de communicatie rondom beleidsprioriteiten en via ketenpartners regie voeren op de communicatieve uitvoering;

het ontwikkelen en actualiseren van een mediastrategie als onderdeel van het communicatie-instrumentarium;

het inzetten van nieuwe media om communicatieve doelen te bereiken, afgeleid van de korte en lange termijnstrategie;v.het strategisch adviseren over en het opzetten van campagnes als beleidsinstrument;vi.het adviseren over ministerieoverschrijdende ontwikkeling en op het gebied van communicatie;

het adviseren over publiciteit en beeldvorming, het doen van woordvoering en het begeleiden van een bewindspersoon;

het adviseren over en het opzetten en organiseren van werkbezoeken en optredens van een bewindspersoon;

het schrijven van speeches ten behoeve van positionering van een bewindspersoon en positionering van beleidsprioriteiten;

het adviseren over en het redigeren van bestuurlijke en beleidsdocumenten, alsmede het realiseren van kernboodschappen, frames en andere instrumenten; en

het ontwikkelen en actualiseren van crisiscommunicatie;

het ondersteunen van organisatiedoelen door regie op en uitvoering van de interne communicatie;

het ontwikkelen van een strategie voor arbeidsmarktcommunicatie;iii.het ontwikkelen van een strategie voor interactiviteit in de communicatie tussen overheid en burgers;

het bewaken van eenduidigheid en herkenbaarheid door consequente toepassing van beeldcommunicatie;

het structureel monitoren en ontwikkelen van kennis van de omgeving van het ministerie;

het strategisch adviseren aan de bewindspersonen en de algemene leiding over de consequenties van omgevingsontwikkelingen voor communicatiestrategie en beleidsontwikkeling;

het adviseren over de inzet van interne en externe communicatie bij ontwikkelingen in de organisatie van het ministerie

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2010
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fead69cc-db8b-4af6-85e5-c38f506fd2f3