Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van fiscaal uitvoeringsbeleid</p><p>Bevorderen van eenheid van beleid en uitvoering in de Belastingdienst</p><p>Adviseren van de bewindspersonen van Financiën over in het politieke proces spelende fiscale kwesties </p>

Structuur

Opgegaan in Directie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling (BBKB) en Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst (RTB) in 2000.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling (Financiën) 2000
Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst (Financiën) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1961 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4629b759-4b35-492e-9c39-baae0700f0bb