Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Plaatsen
De directie had taken omtrent: -Het beleid inzake aan de rijksbelastingdienst opgedragen uitvoering van de wetgeving en internationale regelingen (m.u.v. die betreffende diplomatieke en daarmede gelijk te stellen vrijstellingen) betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen, de grensbewaking en de afgifte van kentekenbewijzen (deel I) voor motorrijtuigen, alsmede de administratieve uitvoering van die taken.[1]
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/daeca10c-aba0-4684-bd2f-f1d72edad636
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1976