Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1980
Functies en activiteiten

Uitvoering van taken ex Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) en het 'Besluit taak centrale afdeling Financieel Economische Zaken' (Stb. 426 dd. 12 juli 1977);

Uitvoering van de ingevolge de Landbouwwet (Stb. 1957, 342, laatstelijk gewijzigd 8 mei 1973, Stb. 269) met betrekking tot het Landbouw-Egalisatiefonds opgedragen taken.

Bouwzaken en daarmee verband houdende grondzaken, het beheer gebouwen en technische installaties, de besteding en het gebruik van ruimten, de technische aspecten van de huisvesting;

De centrale aankoop en beheer centraal magazijn. Het schoonmaken van gebouwen, de regeling van verhuizingen en de portierstaken, het beheer van de telefooncentrale, de werkplaatsen en de kantine.

Coördinatie van de bedrijfszelfbescherming.

Vervoersaangelegenheden van het ministerie en de daaronder ressorterende diensten en instellingen.

Structuur

In 1980 veranderde de naam van de Directie in ‘Directie Financieel Economische Zaken’ en hield de directie zich in hoofdzaak bezig met de uitvoering van de taken ex Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) en het ‘Besluit taak centrale afdeling Financieel-Economische Zaken’ (Stb. 426, 12 juli 1977). Ook de uitvoering van de Landbouwwet (Stb. 342, laatst gewijzigd op 23 mei 1979, Stb. 323) en toezicht op het Landbouw-Egalisatiefonds behoorde tot de taken. Bij deze gelegenheid werd tevens een aparte Directie Materiële Zaken opgericht.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Materiële Zaken (LNV) 1980
Directie Financieel-Economische Zaken (LNV) 1980
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1966 tot 1980
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/445c9881-2760-4c6a-8ae9-92ad222a83a5
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976