Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Financieel-Economische Zaken
Financieel-Economische Zaken en Comptabiliteit
Andere namen
FEZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
2000
Functies en activiteiten

Verstrekken van algemene financieel-economisch adviezen en de uitvoering van de Comptabiliteitswet 1976 zoals nader omschreven in het Besluit taak Centrale afdeling vermeld staat:

behandelen van vraagstukken van financieel-economische aard.

beoordelen van beleidsvoornemens van de onderdelen en bedrijven van het ministerie en de medewerking aan het tot stand komen van dat beleid.

plannen en voorstellen van de dienstonderdelen tot het doen van uitgaven ten laste van de begroting

bewaken van de omvang van de uitgaven.

algemeen toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige besteding van begrotingsgelden.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Comptabiliteit (VenW) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofddirectie Financiën, Management en Control (VenW) 2001
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2000
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1976 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3632b52e-590d-49e9-872e-c369c5d14586
Bronnen

Staatsalmanak 1976