Overzicht relaties

Directie Grond- en Pachtzaken (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Grond- en Pachtzaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Uitvoering van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden en het Pachtbesluit;

-Behandeling van het koop- en pachtprijspeil bij de overdracht en verpachting van cultuurgrond en taxatie-aangelegenheden;

-Uitbrengen van advies bij onteigeningen, uitbreidings- en wederopbouwplannen; bevordering van een doelmatig grondgebruik in de landbouw.[1]

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden de Grondkamers en de Rijksconsulenten voor Grond- en Pachtzaken.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e048c8fb-a087-42c9-b709-7a28a880acfa
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959

[2] Ibidem