Overzicht relaties

Directie Internationale Organisaties (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De directie had taaen omtrent:

-Behandeling van aangelegenheden van internationale aard, die een multilateraal karakter droegen;

-Coördinatie van de behandeling dezer aangelegenheden voor zover zij was opgedragen aan de Directie van de Landbouw en de Directie van de Voedselvoorziening;

-Het onderhouden van het contact met de internationale gouvernementele organisaties en organen, waarin vraagstukken betreffende de landbouw, de visserij en de voedselvoorziening aan de orde werden gesteld en met andere internationale organisaties op land- bouwtechnisch of landbouw-economisch gebied;

-Het voorbereiden en/of behartigen van de vertegenwoordiging van de Nederlandse Regering in voornoemde organisaties.[1]

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Afdeling Agrarisch Economische Vraagstukken [1956 - 1958];

-Vertaalbureau [1956 - 1958];

-Afdeling Algemene Zaken [1956 - 1959];

-Afdeling Internationale Betrekkingen [1956 - 1959];

-Afdeling West-Europese Betrekkingen/Afdeling Europese Betrekkingen [1956 - 1959];

-Afdeling Minder Ontwikkelde gebieden [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/57bc556c-e9dd-48d8-b55f-f166be07a376
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959

[2] Ibidem