Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
JZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Juridische Zaken (JZ) draagt bij aan de beleidsontwikkeling en analyseert beleidsvoorstellen langs nationaal en internationaal geldende normen. Ook kijkt de directie naar de gevolgen die deze voorstellen kunnen hebben voor het juridische stelsel van LNV en de bestuurlijke afspraken. Daarnaast houdt JZ zich bezig met thema's die betrekking hebben op handhaving, openbaarheid, privacy en politiek-bestuurlijke aspecten.</p>

Structuur

<p>Voorganger was de Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken.</p><p>Per 1 mei 2011 is de Directie Juridische Zaken officieel opgegaan in de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van EZ. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (LVV, LV, LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting (EZ) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0e71217f-0fd3-43ef-8bee-cb0b2f9b8831