Overzicht relaties

Directie Kadaster en Hypotheken (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Kadaster en Hypotheken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent de uitvoering van de wetten, besluiten en voorschriften inzake de hypotheken, het kadaster en de scheeps- bewijzen, de ruilverkaveling en de bijhoudingsdienst der Rijksdriehoeksmeting, de werkmethoden en voorschriften van de bewaringen van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen en de verschillende bureaus van de landmeetkundige dienst van het kadaster, een en ander met dien verstande, dat ten aanzien van organisatorische en personeelsvraagstukken ten nauwste werd samengewerkt met de directie Organisatie van de belastingdienst en de directie Personeel van de belastingdienst.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1961 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2b327d60-443b-42bd-8ba9-a177c4365d16
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966