Overzicht relaties

Directie Kennis (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
K
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoek dat bij de Specialistische Diensten van de Rijkswaterstaat en onderzoeksinstituten wordt verricht.</p><p>Zorgdragen voor de ontwikkeling van het onderzoeksgebied en de onderzoeksstrategie binnen de RWS- organisatie, afgestemd op de onderzoeksbehoefte voor in principe geheel Verkeer en Waterstaat.</p><p>Uitoefenen van het toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van het door de Specialistische Diensten van de Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 2000 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1703f8e9-26af-4498-a45f-f62d39f64626