Identiteit
Andere namen
DL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Anno 2006:<p>De beleidsdirectie Landbouw is verantwoordelijk voor het beleid voor de agrarische sector. Het betreft voornamelijk de primaire productie: (melk)veehouderij, akker- en tuinbouw. De directie streeft in haar beleid naar een duurzame en sociaal-economische sterke landbouw. een landbouw die zich ontwikkeld in harmonie met andere functies in het landelijk gebied en de maatschappelijke omgeving. </p><p>Behalve aan de dierlijke en plantaardige productie, wordt aandacht geschonken aan de economische structuur van de sector., gewasbescherming, dierenwelzijn en het vraagstuk van de mineralenuitstoot. Tijdelijk is de Task Force Economie t.b.v. het gehele LNV-beleidsveld ingesteld. </p>

Structuur

<p>Ontstaan in 1994 na de omvangrijke reorganisatie van LNV. </p><p>In 2009 opgegaan in de Directie Agroketens en Visserij.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Akker- en Tuinbouw (LNV) 1994
Directie Veehouderij en Zuivel (LNV) 1994
Directie Gewasbescherming (LNV, EZ) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Agroketens en Visserij (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2e117943-5343-403a-a97a-98ae17b2f69b