Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DLO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1968
Einddatum
1989
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen, integreren en coördineren van het departementale onderzoek -en het daarop betrekking hebbende beheersbeleid;</p><p>Beheren van de onderzoeksinstellingen, belast met voornamelijk het middellange termijn-onderzoek (strategisch onderzoek) en de centrale dienstverlening.</p><p>Kwaliteitsbewaking en vernieuwing van het departementale landbouwkundige onderzoek;</p><p>Afstemming van het departementale onderzoeksbeleid op het nationale en internationale landbouwbeleid;</p><p>Inbreng van het departementale onderzoeksbeleid in nationale en internationale organen voor onderzoeksbeleid.</p><p>Afstemming van het departementale onderzoeksbeleid met het beleid van andere instellingen en organisaties op het gebied van landbouwkundig onderzoek;</p><p>Bevordering van de introductie van nieuwe onderzoeksmethoden en van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de basis- en hulpwetenschappen in het landbouwkundig onderzoek.</p>

Structuur

<p>In 1989 opgesplitst in een Directie wetenschap en Technologie (later Wetenschap en Kennisoverdracht) en de dienst Landbouwkundig Onderzoek.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Wetenschap en Technologie (LNV) 1989
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LNV) 1989
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1989
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Onderzoeksinstituten LNV (LNV) 1975 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/77eff86f-b774-4bf6-8342-7f41da41bfee