Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
1987
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Algemene managementaangelegenheden;</p><p>Managementontwikkeling;</p><p>Managementondersteuning t.a.v. de P-functie;</p><p>Managementondersteuning t.a.v. de O&amp;I-functie;</p><p>Personeelsinformatievoorziening;</p><p>documentaire informatievoorziening;</p><p>Vorming en opleiding.</p>

Structuur

<p>Bestond gedurende één jaar in 1987.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Projectcoördinatie (BZK) 1987
Adviseur Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BZK) 1987
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbeidszaken Overheid (BZK) 1987
Directie Personeelsmanagement Rijksdienst (BZK) 1987
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1987 tot 1987
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Hoofdafdeling Informatievoorziening Overheidspersoneel (BZK) 1987 tot 1987
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d3888dfb-05aa-4a5a-b60c-02f97a44530e