Identiteit
Andere namen
NMF
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Voeren van het beleid inzake aangelegenheden:<p>Met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden, het behoud van landschappen en de instandhouding van dier- en plantensoorten, alsmede de uitvoering van terzake getroffen regelingen;</p><p>Betreffende het milieu, waaronder het waterkwaliteitsbeheer, alsmede de coördinatie van de voorbereiding van het standpunt van het ministerie terzake;</p><p>Betreffende de internationale samenwerking op het gebied van het natuurbeleid;</p><p>Inzake de jacht en het wildbeheer en de uitvoering van terzake getroffen wettelijke regelingen;</p><p>Met betrekking tot natuur- en milieueducatie. </p>

Structuur

<p>in 1984 voortgekomen uit de Directie Faunabeheer en de hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie.</p><p>In 1990 is de milieutak opgegaan in de directie Milieu, Kwaliteit en Voeding. De andere taken gingen over naar de nieuwe directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Faunabeheer (LV, LNV) 1984
Hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (CRM, LNV) 1984
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding (LNV) 1990
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (LNV) 1990
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1984 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cc3309c3-5f75-46a6-9bc3-2ee4e5044d5b