Identiteit
Andere namen
OR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Scheppen en garanderen van optimale mogelijkheden voor de vrijetijdsbesteding in niet-georganiseerd verband in de open lucht door o.a. de volgende middelen:<p>Coördineren van het rijksbeleid t.a.v. de openluchtrecreatie;</p><p>Bevorderen van het totstandbrengen van voorzieningen en het verrichten van activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie;</p><p>Opstellen van meerjarenplannen voor het rijksbeleid op het gebied van de openluchtrecreatie.</p>

Structuur

<p>In 1984 voortgekomen uit de Hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie. </p><p>In 1994 opgegaan in de Directie Groene ruimte en Recreatie.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (CRM, LNV) 1984
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Groene Ruimte en Recreatie (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1984 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a8f90a7f-a98e-48d0-96ef-e30808016b3d