Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen en formuleren van een planmatig strategisch personeels- en organisatiebeleid ten behoeve van de Belastingdienst.</p><p>In dit kader adviseren van de directeur-generaal der Belastingen en de directieraad inzake strategische beleidsaangelegenheden. </p><p>Bevorderen en stimuleren van de implementatie van het vastgestelde personeels- en organisatiebeleid binnen de dienst op sectoraal en operationeel managementniveau, uitmondend in het uitoefenen van control. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/651e71c2-3eaf-49b4-9e5e-63c832721fbe