Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen van het personeelsbeleid van de Rijksbelastingdienst</p><p>Bijdragen vanuit de invalshoek van het personeelsbeleid aan de ontwikkeling van het algemene beleid van de Rijksbelastingdienst</p><p>voorbereiden van regelingen betreffende de bijzondere rechtspositie van het personeel van de Belastingdienst en het beleid inzake de uitvoering van de algemene en bijzondere rechtspositieregelingen</p><p>Personeelsplanning voor en het centraal personeelsbeheer van de Rijksbelastingdienst, alsmede het loopbaanbeleid voor het personeel van de Rijksbelastingdienst</p><p>Opleidingsbeleid voor de Rijksbelastingdienst en de (coördinatie van de) ontwikkeling en organisatie van de opleidingen</p><p>Beleid inzake de massale selectieprocedures binnen de Rijksbelastingdienst en de organisatie en administratie van deze procedures. </p><p>Beleid voeren, tezamen met de Directie Organisatie van de Belastingdienst, de initiëring en begeleiding van organisatie-ontwikkelingsactiviteiten binnen de Rijksbelastingdienst</p><p>Secretariaat van de vergaderingen welke met vertegenwoordigers van de centrales van overheidspersoneel op centraal niveau worden gehouden, alsmede beleid inzake overleg binnen de Rijksbelastingdienst. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst (Financiën) 1990
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1961 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/074d3a2c-c14d-4687-8c79-f7b5e048fa4e