Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PAB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van dienstleiding ter zake van personele aangelegenheden (inclusief kabinetszaken)</p><p>Voorbereiden van personeelsarbeidsvoorwaarden en rechtspositiebeleid</p><p>Beleidscontrol</p><p>Arbeidsrechtelijke aangelegenheden (geschilprocedures en rechtspositie)</p><p>Coördinatie loopbaan strategische functionarissen</p><p>Infolijn (arbeidsvoorwaarden en rechtspositie)</p><p>Ontwerp personeelsvoorschriften</p><p>Toepassen functiewaarderingsstelsel </p>

Structuur

In 2002 omgezet in Team Personeel (met vrijwel identieke functieomschrijving)

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst (Financiën) 2000
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Team Personeel (Financiën) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2000 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/06fa70e6-f158-467f-b6a7-24a8e52ce7ed