Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorbereiden van meerjarige doelstellingen voor de Belastingdienst</p><p> Toetsen van de bedrijfsresultaten aan de vastgestelde doelen ten behoeve van de algemeen besturende taak van de directeur-generaal der Belastingen.</p>

Structuur

Taken van Directie Organisatie van de Belastingdienst zijn gedurende 1989-1990 ondergebracht bij dit onderdeel voordat het in 1990 bij de Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst is ondergebracht. In 2000 opgegaan in de Directie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling Belastingdienst (BBKB)

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Organisatie van de Belastingdienst (Financiën) 1989
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling (Financiën) 2000
Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst (Financiën) 1990
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1989 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6e986578-309b-43f8-8279-f5595baf3819